De Saving Lives Foundation wil dat er zoveel mogelijk AED’s beschikbaar worden gesteld, om de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten.

Er wordt geen geld verstrekt. De AED wordt fysiek door de Foundation geleverd aan de aanvragende instantie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De door de Stichting geschonken AED moet buiten geplaatst worden. Het toestel dient 24 uur per dag voor iedereen bereikbaar te zijn. In de praktijk zal er daarom vaak ook een buitenkast met de AED worden meegeleverd. Daarnaast dient de AED aangemeld te worden bij HartslagNu, zodat de geschonken AED mee wordt gealarmeerd in het burgerhulpsysteem.

De aanvragende instantie moet garanderen dat zij de geschonken AED, gedurende 10 jaar zodanig laten onderhouden dat deze steeds is voorzien van goed werkende batterijen en van elektroden waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Indien het na verloop van tijd om welke reden dan ook niet (meer) mogelijk is om bovenstaande voorwaarden te handhaven, kan de AED in overleg met de Foundation teruggenomen worden. Dit apparaat zal dan opnieuw worden geschonken aan een andere instantie.

De aanvragende instantie garandeert tevens dat de AED na een eventuele inzet weer zo spoedig mogelijk inzetbaar gemaakt zal worden.

Verder vragen wij van de aanvragende instantie dat zij geen winstoogmerk hebben, aantoonbaar ten minste 2 jaar bestaan en gevestigd zijn in Europa (het werkgebied van de Saving Lives Foundation).