“Att öka överlevnadschansen vid hjärtstillestånd.”
Där engagerar vi oss.

Vårt mål


Målet för Saving Lives Foundation är att maximera överlevnadschansen för människor som drabbas av hjärtstillestånd i Europa.

Detta gör vi genom att stimulera förebyggande hälsoåtgärder, främja vetenskaplig forskning kring orsakerna till hjärtstillestånd, uppmuntra utbildning och kurser i HLR samt främjandet av inköp och användande av hjärtstartare.

Mer specifikt så erbjuder vi organisationer och institutioner, som inte själva har ekonomiska möjligheter, finansiellt stöd vid införskaffande av en hjärtstartare.

Vi är aktiva i: